Category: skitse

27
jun
2018

Skrei Temapark

KUNDE: SKREI TEMAPARK
PROJEKT: KONCEPT UDSTILLINGER
STED: STORVÅGEN, NORGE
Kvorning design & kommunikation, AART architects og SLA var prækvalificeret til en dialogbaseret konkurrence i Norge.
Teamets opgave var at udvikle og etablere nye bygninger, udearealer og udstillinger for SKREI Temapark i Storvågen.
Herudover omfattede prækvalifikationen en revitalisering af temaparkens publikumstilbud.

 

26
jun
2018

Deichmanske bibliotek

KUNDE: OSLO KOMMUNE
PROJEKT: KONCEPT VÆRKTØJSKASSE TIL TEMPORÆRE UDSTILLINGER
STED: OSLO, NORGE
Kvorning har i inviteret, international konkurrence vundet opgaven at udvikle formidlingskoncept til Deichmanske bibliotek – Oslo kommunes bibliotek, Norges største folkebibliotek og et af de ældste biblioteker i Norge.
At udvikle en stærk, brugerinddragende udstillingsmetodik til biblioteket, så medarbejderne selv kan udvikle og producere udstillinger i alle størrelser fra dag til dag eller over nogle måneder med større udstillinger.
Hovedbiblioteket på 10.000 m2 bliver et af Europas mest moderne biblioteker med over 2 millioner årlige gæster.
26
jun
2018

King Abdulaziz CENTER FOR WORLD CULTURE

CLIENT: KING ABDULAZIZ CENTER FOR WORLD CULTURE
PROJECT: PERMANENT UDSTILLING
LOCATION: DHAHRAN, SAUDI ARABIEN
Kvorning design & kommunikation står bag udstillingskoncept til King Abdulaziz Center for World Culture i Dhahran, Saudi Arabien.
Centrets første udstilling i Saudi Culture and Heritage Gallery adresserer spørgsmålet Hvad vil det sige at være Saudi?
Opgaven er vundet i international konkurrence og omfatter konceptudvikling og detaljering, indholdsudvikling samt designrådgivning.
26
jun
2018

Al Murjan Library Café

KUNDE: QATAR MUSEUMS
PROJEKT: AL MURJAN LIBRARY CAFE
STED: DOHA, QATAR
Sammen med Qatar Vision Projects har Kvorning design & kommunikation skabt et koncept til Al Murjan Library Café i strandkanten ud for Doha i Qatar.
Projektet for Qatar Museums forener traditionsrig, lokal arkitektur med traditionsrig og moderne, nordisk betonet indretning.
25
jun
2018

Vagonetto Fokis Mining Park

KUNDE: VAGONETTO FOKIS MINING PARK
PROJEKT: KONCEPT BRAND EXPERIENCE
STED: DELPHI, GRÆKENLAND
Kvorning design & kommunikation har udviklet et Brand Experience koncept til Vagonetto Fokis Mining Park i Delphi, Grækenland.
Oplevelser både over og under jorden i Grækenlands største bauxitmine i nærheden af Delphi.
Nyindretning af udstillingsbygning samt update af dramaturgiske og scenografiske virkemidler i tunnellen.
25
jun
2018

Bølgen

KUNDE: FISKERIET OG HAVNENS HUS
PROJEKT: KONCEPT AKTIVITETS- OG FORMIDLINGSHUS
STED: HUNDESTED, DANMARK
Kvorning design & kommunikation har samarbejdet med Fiskeriet og Havnens Hus på Hundested Havn om et aktivitets- og formidlingshus om Hundesteds maritime kulturarv og natur.
Huset bygges af seks containere, som lægges sammen til ét rum. På to sider bliver det omgivet af en bølge af lærketræ, som med tiden vil tage farve af vind, vejr og hav.
’Det giver et råt look, og containere hører til på havnen, så tematikken er i orden’, udtaler Finn Nyhuus, formand for Fiskeriet og Havnens Hus på Hundested Havn.

24
jun
2018

Bamble Kommune

KUNDE: BAMBLE KOMMUNE
PROJEKT: FORPROJEKT KYSTKULTURCENTER
STED: LANGESUND, NORGE
Kvorning design & kommunikation har for Bamble Kommune i Norge vundet opgaven at udarbejde indledende skitser i form af forprojekt til et nyt kystkulturcenter og museum, ‘Horisont’, i Langesund.
Centrets vision er at synliggøre sammenhængene mellem menneske og kyst i fortid, nutid og fremtid. Udstillingen tilbyder visuelle og sanselige oplevelser af, hvordan kysten former os som mennesker.
Besøgende kommer helt tæt på naturen og får et fascinerende indblik i kystkultur i Sydnorge. Centret udformes som 500 m2 flexhus, der samtænker fiskerestaurant, udstilling og relaterede aktiviteter. Opgaven er vundet i inviteret konkurrence.

 

 

 

27
mar
2018

Kystmuseet i Sør-Trøndelag

KUNDE: KYSTMUSEET I SØR-TRØNDELAG
PROJEKT: PERMANENT UDSTILLING
STED: HITRA, NORGE
På Hitra ud for Trondhjem handler alt om laks. Her befrugtes, modnes og klækkes fiskeæg i ferskvand. Her vokser små laksefisk sig store i havets flydende opdrætsbure. Og her ved Kystmuseets Sandstadafdeling slagtes de. Derfor er det også oplagt at formidle historien om norsk havbrugsindustri netop her. Og lade 24 pionerer fortælle om deres bidrag til udviklingen af Norges næststørste eksporterhverv fra 1970 til i dag.

Kvorning og Vindfangs koncept formidler norsk havbrugshistorie gennem tre store fortællinger. Den lokale historie med animation af Hitra og området. Den nationale om pionererne langs kysten fra Finnmark til Vestfold gennem vægge, fotos, interaktive skærme, korte tekster, genstande i montrer, lys og lyd. Samt laksens og industriens historie som et nyredigeret 360 grader show med levende billeder og naturlige lyde i Ægirs Hall; den ottekantede biograf.

Silhuetter af de 24 pionerer afspejler dynamikken. Før i tiden og i dag. Konceptet er vundet i konkurrence, hvor Kvorning design & kommunikation og Vindfang fra Hitra danner team og sikrer international erfaring med opgaven og lokal tilstedeværelse.

26
jun
2017

Norsk Oljemuseum – Dype Hemmeligheter

KUNDE: NORSK OLJEMUSEUM
PROJEKT: PERMANENT UDSTILLING
STED: STAVANGER, NORGE
Norsk Oljemuseums udstilling om petroleumsgeologi, Dype hemmeligheter, er ren Jules Vernes! Med udforskning, aktivitet og dramatik i fokus og udfordring for hjerne og hjerte. Zoner med analoge og digitale tilbud, som inviterer til samarbejde, læring og leg for alle.

Formen er inspireret af olien og havet. To store, bølgende vægge står som en strøm gennem rummet og markerer et snit i det undersøiske og underjordiske. Når man bevæger sig ind imellem væggene, møder man et undervandsunivers med en 360 graders filmisk, fuld 3D-fortælling om oliedannelse med fakta og interaktive tilbud på væggenes yderflader.

Dype hemmeligheter er udviklet i dialog mellem Norsk Oljemuseum og Kvorning design & kommunikation. Samarbejdsformen sikrer et koncept med formidling og interaktion, som smelter sammen og gør tekniske problemstillinger til enkel viden samt læring og sjov.

 

 

13
aug
2015

Timeworld

KUNDE: HERNING KOMMUNE
PROJEKT: KONCEPT BRAND EXPERIENCE
STED: HERNING, DANMARK
Kvorning design & kommunikation-konsortiet med Electrosonic, Bruns og AdventureLab som partnere har som eneste, danske, prækvalificerede udstillingsdesigner konkurreret med resten af verdens top-5 om koncept til TimeWorld; Hernings indendørs Brand Experience om tid.

Konceptet TimeWorld – Nothing is Impossible in Herning rummer en stærk arkitektonisk bearbejdning af bygningen samt et ekspressivt udstillings- og eventkoncept til den 5.000 m2 store permanente udstilling med forslag til bl.a. en 40 meter høj, spiralformet rutschebane. Det rummer også verdens største ur – 84 meter i diameter – placeret på bygningens tag og dermed synligt på Google Earth. En integreret del af TimeWorld’s brandingstrategi.

Kvorning design & kommunikations koncept rummer også planer for håndtering af de komplekse projektelementer under planlægnings- og udviklingsfaserne fra idé til realisering og planer for opbygning af den permanente udstilling.

19
jun
2015

Royal Air Force Museum

KUNDE: ROYAL AIR FORCE MUSEUM
PROJEKT: KONCEPT PERMANENT UDSTILLING
STED: LONDON, ENGLAND
Til Royal Air Force’s 100 års jubilæum i 2018 skabte Kvorning et koncept til Royal Air Force Museum. En vision om et museum i verdensklasse, som engagerer, inspirerer og samler børn og voksne om RAFs historie.
Kvornings koncept tager afsæt i en radikal omorganisering af museets vilde udstillingsgenstande – alle de unikke flytyper. De indgår i scenarier, hvor man kan lære om flyenes betydning, funktion og design. Herudover befinder alle flyene sig i samme luftrum og flyver i samme retning.
Konceptet til Royal Air Force Museum i London tilbyder animationer, interaktion, levende billeder samt lyd- og lyseffekter.
19
jun
2015

Sjöhistoriska

KUNDE: SJÖHISTORISKA
PROJEKT: KONCEPT PERMANENT UDSTILLING
STED: STOCKHOLM, SVERIGE
Kvorning design & kommunikation har skabt udstillingskoncept til Båthall 2 for Sjöhistoriska i Stockholm. Et enkelt, men stærkt scenografisk greb, som forandrer publikumsflow, forandrer udvalg og sortering af både og skaber nye, interne relationer mellem bådtyperne, forandrer bygningen og ikke mindst publikumsoplevelsen på alle måder.

Halvtransparente bølgeformationer iscenesætter stueetagen. Her er man ude på det åbne hav med bådtyper til alle sider. Stemning, fakta og historie på én og samme gang. Lys, lyd og film forstærker den ekspressive formgivning. Fra trappen til førstesal kan man opleve bådtyperne, som hænger udspændt i det åbne atrium mellem etagerne fra forskellige vinkler. Dette atrium er der ikke i dag, men det er et stærkt greb, som vi har tilføjet til udstillingshallen.

Vel oppe har man følelsen af at være kommet i havn på en smuk sensommeraften. Her er lyset varmere og stemningen mere intim. Her møder man også bådbyggerens værksted. På vej henimod trappen lokker et stort galleri med bådmotorer, som man meget gerne må både se og røre ved. Den stemningsfulde udstilling i to etager har også et ekspressivt digitalt lag.

24
nov
2014

Msheireb Museums

KUNDE: MSHEIREB MUSEUMS
PROJEKT: KONCEPTER TEMPORÆRE UDSTILLINGER, VANDREUDSTILLINGER
STED: DOHA, QATAR
Kvorning design & kommunikation har i inviteret konkurrence udviklet koncepter til første runde af skitsekoncepter til Msheireb Museer i Doha i Qatar – konkurrencen omfatter koncepter til otte temporære udstillinger og to vandreudstillinger.

Disposable People konceptet sætter fokus på moderne slaveri med fotos. Hvordan menneskehandlere betragter mennesker som varer. Hvordan mange alligevel udviser utrolig ukuelighed og styrke. Konceptet skal ende som vandreudstilling. Branded konceptet tager afsæt i mærkevarens kraft. Hvem ejer hvem?

African Descent lægger op til et nyt syn på Afrika gennem verdensdelens bidrag inden for videnskab, filosofi, teknologi, menneskerettigheder, politik, kultur – og bliver international vandreudstilling. Kvorning design & kommunikation er også inviteret til anden runde – koncept, detaljeret design og ledelse af udstillinger.